REGULAMIN PIĘKNIE PROSZĘ

 1. PIĘKNIE PROSZĘ przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.pieknieprosze.pl. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez PIĘKNIE PROSZĘ o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiążąca dla obu stron transakcji. Wyjątek stanowi sytuacja gdy Klient w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia nie dokona zapłaty za zakupione produkty, w takim przypadku zamówienie zostaje anulowane, a co za tym idzie nie będzie realizowane przez PIĘNIE PROSZĘ.
 3. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 4. W celu realizacji zamówienia przez PIĘKNIE PROSZĘ konieczne jest podanie w trakcie wypełniania formularza zamówieniowego następujących danych: imienia i nazwiska Kupującego, jego adresu zamieszkania, adresu do wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu, a w przypadku produktów personalizowanych wymaganych do nich informacji.
 5. Powyższe dane są niezbędne w celu przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest podać dane prawdziwe.
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu wpłaty całej ceny zakupu znanej Klientowi podczas finalizacji zamówienia (lub po uzgodnieniu z PIĘKNIE PROSZĘ zawierającej dodatkowe modyfikacje), na konto PIĘKNIE PROSZĘ przekazanego Klientowi w korespondencji mailowej.
 7. Na Pełen Proces Realizacji zamówienia składa się:
  • Złożenie zamówienia przez Klienta przez stronę internetową www.pieknieprosze.pl oraz opłata za zamówienie, której wysokość uzależniona jest od wielkości zamówienia (w przypadku modyfikacji projektów powiększona o dodatkowe koszty uzgodnionych wcześniej z PIĘKNIE PROSZĘ)
  • Proces Projektowy, czyli przygotowanie projektów gotowych do druku i przekazanie ich do Klienta w celu akceptacji – do 4 dni roboczych
  • Akceptacja Projektu przez Klienta
  • Właściwa Realizacja zamówienia – 10 do 20 dni roboczych (według wybranego wariantu realizacji)
  • Wysyłka gotowego zamówienia
 8. Wszelkie projekty wykonywane w Procesie Projektowym przesyłane do Klienta są projektami w wersji wizualizacji elektronicznej.
 9. PIĘKNIE PROSZĘ nie pobiera zaliczek. Klient zobowiązany jest do wpłacenia całości kwoty opłaty za złożone zamówienie, stanowi to podstawę do rozpoczęcia Realizacji zamówienia.
 10. W przypadku rezygnacji Klienta ze złożonego zamówienia po wysłaniu przez PIĘKNIE PROSZĘ projektu do akceptacji oraz rozpoczęciu Realizacji zamówienia, kwota zwrócona Klientowi ustalana jest indywidualnie, jednak nie będzie to mniej niż 50 zł, co nie obejmuje kosztu dodatkowych modyfikacji wprowadzonych na życzenie Klienta, które są bezzwrotne.
 11. Modyfikacje gotowych projektów są wyceniane indywidualnie. Kwota za wykonane modyfikacje jest bezzwrotna, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku gdy Klient decyduje się na powrót do pierwotnego projektu przed modyfikacjami oraz rezygnuje z zamówienia.
 12. Od momentu zaksięgowania przelewu na wskazanym rachunku bankowym zamówienie przechodzi do Właściwej Realizacji.
 13. Proces Projektowania wynosi do 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.
 14. Klient po akceptacji gotowego projektu jest zobowiązany dostarczyć drogą mailową wszelkie potrzebne dane niezbędne do personalizacji produktów, w tym listy gości sporządzonej w Arkuszu Programu Microsoft Excel (w przypadku zamówienia zaproszeń, winietek i innych produktów uwzględniających personalizację każdego elementu z osobna), a także wszelkich pozostałych danych wskazanych i określonych co do formy przez PIĘKNIE PROSZĘ. Realizacja będzie wstrzymana do momentu otrzymania przez PIĘKNIE PROSZĘ ww. niezbędnych do realizacji zamówienia materiałów. Wszystkie materiały powinny być przesłane do PIĘKNIE PROSZĘ w jednej wiadomości e-mail.
 15. PIĘKNIE PROSZĘ nie ingeruje w treści przesłane przez Klienta, w szczególności w pliki z danymi do personalizacji. Podczas personalizacji zaproszeń i innych elementów PIĘKNIE PROSZĘ nie zmienia przesłanych przez Klienta tekstów, nie poprawia błędów ortograficznych, stylistycznych, literówek itp. Poprawne zapisanie i sprawdzenie danych leży po stronie Klienta.
 16. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wszystkich przesyłanych przez siebie danych (tekstów, treści zaproszeń, imion i nazwisk, dat, adresów itd.) oraz potwierdzenia drogą mailową akceptacji sprawdzonego projektu. Weryfikacja błędów leży po stronie Klienta, a po ostatecznej akceptacji przez Klienta projektów, a co za tym idzie rozpoczęcia Właściwej Realizacji zamówienia wszelkie zmiany wprowadzane po akceptacji Klienta będą dodatkowo płatne (wysokość opłaty wynosi minimum 50 zł, dokładna kwota ustalana jest indywidualnie).
 17. PIĘKNIE PROSZĘ nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy, które zostały zaakceptowane przez Klienta, czyli zgłoszone po akceptacji projektu.
 18. Minimalna wielkość zamówienia to 10 sztuk, w przypadku zaproszeń (dotyczy jednego wzoru) oraz 15 sztuk w przypadku winietek.
 19. PIĘKNIE PROSZĘ nie realizuje projektów wykonanych przez osoby trzecie.
 20. PIĘKNIE PROSZĘ nie sprzedaje oraz nie udostępnia projektów do realizacji we własnym zakresie.
 21. W ramach realizacji zamówień PIĘKNIE PROSZĘ nie udostępnia Klientowi edytowalnych plików oraz edytowalnych projektów do samodzielnej jego realizacji.
 22. Czas Realizacji zamówienia to 10 do 20 dni roboczych (w zależności od wybranego wariantu). Pierwszy dzień realizacji zamówienia liczony jest jako dzień potwierdzenia akceptacji przez Klienta projektów przygotowanych przez PIĘKNIE PROSZĘ. Ostatni dzień realizacji zamówienia zaś to dzień poprzedzający dzień wysyłki zamówienia. Czas dostawy nie jest wliczony w termin realizacji zamówienia i nie jest zależny od PIĘKNIE PROSZĘ.
 23. Projekty w wersji obcojęzycznej wykonywane są jedynie na podstawie przesłanego przez Klienta tekstu. PIĘKNIE PROSZĘ nie tłumaczy tekstów na język obcy i nie weryfikuje ich poprawności.
 24. Wszystkie zmiany wprowadzane po akceptacji Klienta są dodatkowo płatne (wysokość opłaty wynosi minimum 50 zł, dokładna kwota ustalana jest indywidualnie).
 25. PIĘKNIE PROSZĘ zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich swoich realizacji – zarówno w serwisie www.pieknieprosze.pl jak i szeroko rozumianych social mediach oraz materiałach drukowanych.
 26. PIĘKNIE PROSZĘ zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ofercie wszystkich projektów stworzonych na zlecenie Klienta w tym tych uwzględniających modyfikacje zaproponowane przez Klienta.
 27. PIĘKNIE PROSZĘ zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich produktów swoim znakiem firmowym.
 28. Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie dostatecznie wcześnie z uwzględnieniem czasu trwania wszystkich etapów przedstawionych w powyższym regulaminie. Expresowa realizacja zamówienia w terminie 10 do 12 dni roboczych od zaksięgowania kwoty lub akceptacji wzorów, jeśli jest taka konieczność – jest dodatkowo płatna 25% od sumy końcowej zamówienia.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.